Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Dotácia k inštalácii kotla na biomasu

Pri inštalácii kotla na biomasu, môžete v rámci programu poskytovania dotácii využiť príspevok v hodnote 1000 Eur.

Naša spoločnosť Vám ponúka vybavenie všetkých formálnych záležitostí ohľadom štátnej dotácie.

Program vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach.