Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Kotly Fröling

Fröling Heizkessel- und Behalterbau, Ges. m.b. H., Austria je jeden z vedúcich výrobcov vykurovacích zariadení na biomasu. Už viac ako 40 rokov sa vo Frölingu zaoberajú problematikou vykurovania drevom. Kotly od Frölingu pracujú v automatickom režime od donášača cez zapaľovanie, čistenie kotla, kontrolovaného ťahu komína až po odstraňovanie popola. Všetko funguje automaticky pomocou hospodárnych prevodov a riadiacej elektroniky. Znamená to šetrné a komfortné kúrenie s dobrým svedomím voči životnému prostrediu.

Kotol P4 8/15/20/25/323/38/48/60 kW

Palivo: drevné pelety

Fröling P4 Fröling P4

Kotol Turbomatic TMC 28/35/48/55/70/85/100 kW

Palivo: drevná štiepka, drevné pelety

Fröling Turbomatic TMC

Kotol Turbomat TM 150/220/320/500 kW

Palivo: drevná štiepka, drevné pelety

Fröling Turbomat TM

Kotol S3 Turbo 18/28/36/45 kW

Splyňovací kotol na kusové drevo

Fröling S3 Turbo Fröling S3 Turbo

Kotol S4 Turbo 15/22/28/34/40/50/60 kW

Splyňovací kotol na kusové drevo

Fröling S4 Turbo Fröling S4 Turbo

Odkaz na stránku výrobcu: www.froeling.com