Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Kotly Guntamatic Rakúsko

GUNTAMATIC Heiztechnik GmbH, Austria je ďalším renomovaným rakúskym výrobcom kotlov na spaľovanie biomasy vo forme drevných peliet, drevnej štiepky a navyše, ako jediný výrobca ponúka zariadenie na účinné a bezpečné spaľovanie energetického obilia v zariadení POWERCORN.

BIOSTAR 12/15/23 kW

Palivo: drevné pelety

Guntamatic BIOSTAR

BIOCOM 30/40/50/75/100 kW

Palivo: drevné pelety

Guntamatic BIOCOM Guntamatic BIOCOM

POWERCORN 30/50/75 kW

Palivo: energetické obilie, drevné pelety

Guntamatic POWERCORN Guntamatic POWERCORN

POWERCHIP 20/30/40/50/75/100 kW

Palivo: drevná štiepka, drevné pelety, energetické obilie

Guntamatic POWERCHIP Guntamatic POWERCHIP

Synchro 31/34/44 kW splyňovací kotol

Palivo: kusové drevo

Guntamatic Synchro

Odkaz na stránku výrobcu: Guntamatic