Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Kontakt

BIO-ECO THERM, s.r.o. Senica

Sídlo spoločnosti
Adresa: Kunov 176, Senica 905 01
Prevádzka
Adresa: Robotnícka 107, Senica 905 01
Telefón: +421 34 65 89 312 +421 917 517 653
E-mail: bio.eco.therm@gmail.com
www: www.bioecotherm.sk
Ekonomické oddelenie
Ing. Katarína Hessková
Telefón: +421 915 338 341
Zastúpenie pre východne Slovensko - TOLEZI, s.r.o.
Adresa: Národná trieda 84, Košice
Telefón: +421 905 521 166 +421 944 482 926
E-mail: info@tolezi.sk
www: www.tolezi.sk
Chov a tréning dostihových koní
Ing. Zuzana Kubovičová
Telefón: +421 908 050 556

kde nas najdete