Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Palivo na báze BIOMASY

Čo je to biomasa?

Biomasa

Biomasa je prakticky nahromadená slnečná energia. Palivo ktorého potenciál sa vďaka prírodným cyklom neustále obnovuje a ktoré nám v prírode stále dorastá. Preto je biomasa domácim, veľmi perspektívnym obnoviteľným zdrojom energie (OZE) s reálnym využitím pre výrobu tepla. Využitie biomasy na Slovensku predstavuje v súčasnosti len 5 až 7 % jej celkového potenciálu . Navyše jej cena je na rozdiel od plynu dlhodobo stabilná a od roku 2000 sa dvíhala len o percento inflácie.

Obnoviteľný zdroj energie

Biomasa je najperspektívnejším OZE na Slovensku pre výrobu tepla a elektriny. Predpokladá sa , že postupne nahradí významnú časť fosílnych palív. (zdroj-Energetická politika SR)

Drevné pelety - palivo z biomasy

Drevné pelety sú palivom , ktoré sa vyrába z biomasy, drevného odpadu vznikajúceho pri spracovaní dreva v drevárskej výrobe a pri ťažbe.

Technika vykurovania drevnými peletami bola vyvinutá približne pred 30 rokmi v USA, zaznamenala však, vplyvom nízkych cien vykurovacích olejov, len malé rozšírenie. Podobne tomu bolo aj v Európe v škandinávskych krajinách a v Nemecku. Najväčšie uplatnenie našlo vykurovanie peletami v Rakúsku vďaka jeho lesnému bohatstvu, kde zaznamenalo aj razantný rozvoj hlavne začiatkom 90. rokov minulého storočia. V roku 1997 už bolo vyvinutých niekoľko systémov, ktoré ponúkali rovnaký komfort vykurovania ako systémy na ľahký vykurovací olej alebo zemný plyn.

Drevné pelety sú:

Vlastnosti drevných peliet

Priemer
6 mm
Dĺžka
20-30 mm
Merná hmotnosť
1,2 kg/dm3
Výhrevnosť
17,5 MJ/kg
4,9 kWh/ kg
Vlhkosť
8 - 10%
Sypná hmotnosť
650 kg/m3
Drolivosť
max. 2 %
Popolnatosť
0,50%

Palivom na báze biomasy sú okrem drevných peliet aj drevné brikety alebo energetické obilie, ktoré môžete vidieť na obrázku nižšie.

brikety brikety Drevné pelety