Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Seninvest, a.s. Štefánikova 699,700 Senica

Kotolňa bola vybudovaná podľa technicko-ekonomickej štúdie vypracovanej našou spoločnosťou a uvedená do prevádzky v decembri roku 2009. Naša spoločnosť zabezpečovala pre kotolňu dodávku technológie peletového kotla s príslušenstvom a uvedenie zariadenia do prevádzky. Cieľom tohto projektu bolo znížiť náklady na vykurovanie objektov pri súčasnom znížení závislosti na dodávke zemného plynu. Tento cieľ sa podarilo úspešne naplniť, náklady na vykurovanie klesli až o 60% pri rýchlej návratnosti vstupnej investície, ktorá je 2 roky.

Kotolňa je vybudovaná ako dvojpalivová s kotlami na biomasu a zemný plyn, pričom z biomasy sa vyrobí až 80% ročnej potreby tepla a zvyšok vyrobia plynové kotly. Inštalovaný výkon kotolne predstavuje kotol na drevné pelety Guntamatic Biocom Flex s výkonom 100 kW a dva plynové kotly Buderus Logano G234 v výkonom 60 kW. Navážanie drevných peliet sa vykonáva autocisternami s pneumatickým nafúkaním do skladu paliva nachádzajúceho sa v suteréne objektu. Prevádzka kotolne je automatická bez potreby pravidelnej obsluhy.

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Komplex budov Seninvest,a.s. Senica

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Kotolňa Seninvest s kotlom BIOCOM 100 Flex

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Riadiaca jednotka kotla BIOCOM Flex

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

BIOCOM Flex-čelný pohľad

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

BIOCOM Flex-zadný pohľad

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

BIOCOM Flex - spaľovacia komora

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Sklad paliva - drevné pelety

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Sklad paliva v kotolni

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Pneumatický dopravník paliva do kotla

Seninvest, a.s. Štefánikova 699

Kotolňa s dvomi kotlami Buderus GB124 a BIOCOM 100 Flex