Získajte dotáciu v hodnote 1000 Eur

Rodinný dom Prietrž pri Senici

Rodinný dom sa nachádza v obci Prietrž neďaleko Senice, v lokalite, kde sa nenachádza plynová distribučná sieť a vykurovanie elektrickou energiou by bolo ekonomicky neúnosné. Ako optimálne riešenie bolo navrhnuté a následne zrealizované vykurovanie automatickým kotlom na drevné pelety Froling P4 Pellet s výkonom 15 kW. Kotol sa vyznačuje spaľovaním riadeným lambda sondou, trojťahovým výmenníkom tepla s vysokou účinnosťou 92 - 93%, ekvitermickým a časovým riadením výstupnej teploty. Kotol svojou vysokou spoľahlivosťou zabezpečuje majiteľovi domu komfort a spokojnosť, a to pri nákladoch na vykurovanie o 30 % nižších v porovnaní s plynom.

Rodinný dom Prietrž pri Senici

kotol na drevné pelety Froling P4, výkon 15 kW

Rodinný dom Prietrž pri Senici

Rodinný dom Prietrž pri Senici